mBankaCo – Komercijalna banka For PC Or Laptop Windows(7/8/10) & Mac


Rate this post

Komercijalna banka AD is a commercial bank in Serbia. It is the largest commercial bank in the country by total assets and it is the only commercial bank in Serbia with a national network of branches. The bank offers a wide range of retail, corporate and investment banking products and services. As of 31 December 2017, the bank had total assets of RSD 753.7 billion and total equity of RSD 49.5 billion.

We will help you download the mBankaCo – Komercijalna banka for PC and install it fast. But you must know the technical specifications of it before that. Here are they:

Download & Install mBankaCo – Komercijalna banka on PC: Windows 11/10/8/7

Using the NOX app Player is a great way to download and install the mBankaCo – Komercijalna banka on your PC. All you have to do is, follow the steps below, install the mBankaCo – Komercijalna banka, and use it on the bigger screen of your computer:

  • Step 1: You have to download the NOX player on your computer using the official link here.
  • Step 2: You’ll install this great emulator from your computer and click on launch to start the interface.
  • Step 3: Next step is to log into your Google account in the Play Store app that the NOX app player comes with.
  • Step 4: To find the mBankaCo – Komercijalna banka, you have to search for it in Play Store after logging into the Play store account.
  • Step 5: As you see, the mBankaCo – Komercijalna banka appears on the first result. Click on it and you’ll see the Install button to download it.
  • Step 6: Download the mBankaCo – Komercijalna banka by clicking install. It will take a few minutes to get the app shortcut added to your homepage.
  • Step 7: Start using the mBankaCo – Komercijalna banka on your computer by launching it using the app icon you can see on the NOX app player homepage.
mBankaCo – Komercijalna banka App Specification
App Name: mBankaCo – Komercijalna banka On Your PC
Devoloper Name: Komercijalna banka AD Skopje
Latest Version: 1.0.18
Android Version: 4.1
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: mk.com.kb.mbanking_pravni
Download: 37894+
Category: Finance
Updated on: Jan 20, 2020
Get it On:

Download

mBankaCo – Komercijalna banka Andorid App Summary

Komercijalna banka AD Skopje is the developer of the mBankaCo – Komercijalna banka, and they have the app under the Finance of Google Play Store. The latest version of the mBankaCo – Komercijalna banka from them is 1.0.18 with over 37894 users under the hood. With a 0.0 rating, the mBankaCo – Komercijalna banka is clearly a popular choice for users for the job it does.

y6kePj 1lYPh4RNwHmS1RNVNu3cZ6CgdRG2Tynp5bEm2 ihHdiTLtISq8n7eJBIb2Q

Td

FuTOibdDreULo6eWJARiNqpCpxU9v

Latest update date of the mBankaCo – Komercijalna banka is Jan 20, 2020, so you’ll find the latest features. However, you can’t just use the app directly on a computer, you need to use an Emulator to do so. Our recommendations for emulators are BlueStacks, Nox Player, and Memu Emulator.

Do you need a guide to download and install the mBankaCo – Komercijalna banka on your computer using an emulator? This article is all about helping you do just that! Stick to the guide below.

mBankaCo – Komercijalna banka App Overview and Details

mBankaCo Бесплатна апликација – Прво вистинско Мобилно банкарство за правни лица кое има предности кои во моментот се уникатни во нашата земја.
Можности на mBankaCo – Мобилна апликација која овозможува услугите за правни лица кои секојдневно ги вршите на Интернет банка да бидат достапни преку вашиот телефон или таблет со користење на софтверски токен за плаќање. Мобилната апликација ги обединува услугите кои се достапни на порталот на Банката за правни лица, Интернет банката за денарски, девизен платен промет и деловни картички:
• увид во состојба, промените и изводот на сметките (денарска и девизна сметка)
• пренос на средства од денарска трансакциска сметка кон други сметки во платниот промет во земјата (внесување, потпишување и испраќање на реализација)
• продавање на странски платежни средства за денари
• пристап до информации за сметки на деловни картички
• администрирање на дневни и периодични лимити на деловни картички
• Геолокациски услуги за наоѓање на најблиска деловна единица или банкомат
• Курсна листа
• Kалкулатори
• Информации и Известувања

За вас ги пренесовме привилегиите од Интернет банката заедно со сложената политика на потпишување. Овозможивме симнување на изводите и платените налози во PDF формат.
Флексибилно решение – налог внесен преку Интернет банка може да го потпишете преку mBankaCo и обратно. Воведен е лимит по налог за сметка (за ПП30) и дневен лимит по сметка. Како овластено лице и корисник на Интернет банката ќе може да ги поставувате лимитите по налог со примена на двофакторска афтентификација.
Отворен пристап – апликацијата можете да ја користите и доколку не сте корисник на Интернет банката. Пред да се одлучите да ја регистрирате и активирате, можете да ги користите јавно достапните услуги за нашите производи и услуги, геолокациските услуги и сл. За да го испробате пристапот до услугите за увид во состојбата на сметките и вршењето на трансфери, употребете го демо корисникот.
Известувања – Преку апликацијата ќе добивате известувања за секој прилив или одлив од сметката или известување дали треба да потпишете некој налог.

Решение прилагодено за таблети – апликацијата нуди посебно прилагоден интерфејс за работа на таблети со кој е поедноставна навигацијата и пристапот до услугите. Со ова е овозможено прегледно да вршите трансфери.Сигурна и едноставна – со внесување на PIN или биометриска автентикација, може да пристапите до состојбата и прометот на сметките без да внесувате корисничко име и лозинка или да го носите вашиот сигурносен токен за плаќања.Ве молиме да се придржувате на сигурносните препораки и апликацијата да не ја користите на jailbreak-уван, рутиран или на било кој друг начин сигурносно компромитиран мобилен уред на кој оригиналниот фабрички софтвер е заменет со софтвер од трета страна.


Регистрација и активацијаЗа користење на приватниот дел апликацијата можете да ја активирате во 7 чекори:
• Управителот за секое овластено лице треба да достави потпишан образец во Банката за дозвола за работа со mBankaCo со дефинирани лимити по налог и дневен лимит по сметка

• Банката го обработува барањето

• Како овластено лице при првата најава во mBankaCo, се идентификувате со вашето постоечко име и лозинка со кое ги користите услугите на Web апликацијата на Интернет банката

• По успешната најава, ќе ви биде прикажан поглед на вашиот дигитален фотоапарат вграден во вашиот мобилен уред со помош на кој треба да го скенирате QR кодот

• Најавете се во Web апликацијата на Интернет банката и во делот Моите уреди означете го вашиот мобилен уред и кликнете на копчето Активирај уред

• Прикажаниот QR код скенирајте го со помош на дигиталниот фотоапарат вграден во вашиот уред

• Изберете го вашиот PIN за најава во мБанката и потврдете го.

Ве молиме за евентуалните технички проблеми или нејаснотии да го контактирате нашиот центар за поддршка за Интернет банка:тел: 02 3296-800 
(08:00 – 19:00 пон – пет, 08:00 – 14:00 сабота)

E-mail: support@kb.com.mk

Features of mBankaCo – Komercijalna banka for PC

овие предности се уникатни?”

1. First true mobile banking for businesses with unique advantages in our country.
2. Ability to use the mobile app to conduct business transactions anytime, anywhere with just a few taps on your phone.
3. Consolidates the services available on the Bank’s website for businesses, internet banking, bill payment, and corporate cards into one application.
4. View account balance, transactions, and statement (both domestic and foreign currency)
5. Transfer funds from domestic transactions account to other accounts within the payment system (depositing, signing, and sending realizations)
6. Sell foreign currency for dinars
7. Access to account information for corporate cards
8. Manage daily and periodic corporate card limits
9. Geolocation services to find the nearest business unit or ATM
10. Currency calculators, information, and notifications.

Whats New In this mBankaCo – Komercijalna banka?

Сигурносни подобрувања

Security improvements

Conclusion

mbBankaCo is a commercial bank that offers a full range of services to businesses and individuals in Bosnia and Herzegovina. The bank has a strong financial position and a long history of providing quality services. mBankaCo is a reliable partner for businesses and individuals in Bosnia and Herzegovina.

That’s it! We hope that the guide above has been a help for you to install it on your computer. Need to know more about the emulator or the mBankaCo – Komercijalna banka? Let us know!

Disclaimer

We refer the ownership of This mBankaCo – Komercijalna banka to its creator/developer. We don’t own or affiliate for mBankaCo – Komercijalna banka and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at nairahubs, we also don’t use our own server to download the mBankaCo – Komercijalna banka. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the mBankaCo – Komercijalna banka.

If you have any query about the app or about nairahubs, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Recent Posts