Medicinkortet For PC – Free Download For Windows 7/8/10 Or Mac


Rate this post

Medicinkortet is a new, innovative way to keep track of your medical information. It is a convenient and easy-to-use app that allows you to store all your medical information in one place. With Medicinkortet, you can keep track of your allergies, medications, and medical history. The app also includes a built-in GPS feature that allows you to find nearby hospitals and pharmacies. Medicinkortet is the perfect app for anyone who wants to stay organized and keep track of their medical information.

Our goal is to help you get the Medicinkortet for PC and install it on Windows. Before we do that, don’t you want to know its technical specifications? They go like this:

Medicinkortet Andorid App Summary

The developer of the Medicinkortet is sundhed.dk and they’ve done a great job at keeping Medicinkortet simple yet highly interactive. You can find the Medicinkortet under Medical of Play Store. Medicinkortet’s latest version is 4.10 with an impressive user base of over 551345. Besides, the overall user rating of 0.0 shows how people love Medicinkortet.

b7ixM5GIxgn4l2PZhB8 lsudBAJfxrLGEsZaRDb KMGPuVvdvh9RvRAZtdwFQaTGhP0

If you’re wondering if it’s updated or not, the latest update date of the Medicinkortet is Aug 18, 2022 with all the latest features you need. Using it on your PC will require using an Android Emulator like BlueStacks, Nox player, or Memu.

We’ll include the guides that you can follow to install the Medicinkortet on your computer using the best emulator in this article. Follow along:

Medicinkortet App Overview and Details

Med denne app kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Fælles Medicinkort af en læge. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.

Du kan sende anmodning om receptfornyelse til din praktiserende læge på de lægemidler, der optræder som aktive. Er den seneste recept oprettet af en speciallæge, vil anmodninger blive sendt til denne. Har du ikke en praktiserende læge og er den seneste recept for lægemidlet ikke oprettet af en speciallæge, er det desværre ikke muligt at anmode om receptfornyelse. Bestemte lægemidler kan ikke receptfornyes via appen.

App’en indeholder udvalgte oplysninger fra dit medicinkort, som er registreret på Fælles Medicinkort. Du kan altid gå på Sundhed.dk for at se alle oplysninger. Her finder du fx oplysninger om ældre recepter, der ikke længere kan udleveres på apotek, hvem der senest har ændret dit medicinkort mm. På sundhed.dk kan du også i din log se, hvem der har haft adgang til dine data. Du kan se samme oplysninger omkring medicin og recepter for dine børn.

App’en viser også notifikationer om nye recepter eller status på receptanmodninger fra det fælles medicinkort på Medicinkort-fanen. I højre hjørne signalerer en orange prik om der er nye notifikationer til en eller flere personer, mens orange prikker i personvælgeren signalerer hvilke personer det drejer sig om. Når en notifikation ikke længere er relevant, kan den slettes ved at trykke på skraldespandsikonet. Bemærk at notifikationer slettes automatisk efter 30 dage.

Fra og med version 2.0 benytter appen en ny løsning til login med NemID. Løsningen er udviklet og driftes på vegne af Sundhedsdatastyrelsen af firmaet Trifork A/S. Den nye løsning kræver at man skal registrere sig igen med sit NemID før man igen kan benytte Medicinkortet. Registreringen med NemID foregår nu af sikkerhedsmæssige grunde i en selvstændig browser, hvor brugeren efter endt NemID-login ledes tilbage til appen, hvor man skal registrere en pinkode og evt. om man vil benytte fingeraftryk, som supplement til pinkoden.

Det er muligt at lave et gæstelogin i appen ved at anvende NemID. Gæstelogin virker ligesom et almindelig login bortset fra at man ikke kan tilknytte pin-kode og i stedet skal anvende NemID ved hvert login.

App’en er udviklet af Sundhedsdatastyrelsen. Eventuelle spørgsmål omkring brug af app’en kan rettes til info@sundhed.dk.

Features of Medicinkortet for PC

Du logger ind med dit NemID på www.medicinkortet.dk.

1. App to view your current medication registered on the Danish Medicines Card by a doctor.
2. You can also see your open prescriptions, that is, prescriptions where you can still get the medication from the pharmacy. Along with the open prescriptions, you also see the medication you have already received from the pharmacy.
3. You can send a request for prescription renewal to your practicing doctor for the medications that appear as active. If the most recent prescription was created by a specialist doctor, renewal requests will be sent to this doctor. If you do not have a practicing doctor and the most recent prescription for the medication was not created by a specialist doctor, it is unfortunately not possible to request prescription renewal.
4. Certain medications cannot be renewed via the app.
5. The app contains selected information from your Medicines Card, which is registered on the Danish Medicines Card. You can always go to Sundhed.dk to see all information. Here you will find, for example, information about older prescriptions that can no longer be dispensed at the pharmacy, who last changed your Medicines Card, etc. On Sundhed.dk you can also in your log see who has had access to your data. You can see the same information about medication and prescriptions for your children.
6. The app also notifies you about new prescriptions or status updates on prescription requests

Whats New In this Medicinkortet?

Denne version af Medicinkortet app’en indeholder ændringer af forny recept funktionaliteten der forbedrer tilgængeligheden i forhold til hjælpefunktioner til skærmlæsning, kontaktadgang, justering af skrift- og visningsstørrelse.

Download & Install Medicinkortet For PC: Windows 10/8/7

Let’s download and install the Medicinkortet app on PC using the Nox Player android emulator. There are a few steps to get this done as mentioned below:

  • Start by downloading the Nox emulator for your PC from their official website. You can find it in your downloads folder.
  • Double click on the downloaded file, accept the permissions and install Nox player on your computer.
  • Open the Nox Player and locate the Play Store app and log into your Google account using your credentials.
  • Click on the search bar and type for the Medicinkortet app. You’ll see it in the first result from where you can install it.
  • After clicking the install button, the Medicinkortet will start downloading on your computer, then install.
  • Once installed, you can now locate the installed Medicinkortet on Nox player homepage or your desktop. Use it from there.
Medicinkortet App Specification
App Name: Medicinkortet On Your PC
Devoloper Name: sundhed.dk
Latest Version: 4.10
Android Version: 4.3
Supporting OS: Windows,7,8,10 & Mac (32 Bit, 64 Bit)
Package Name: com.trifork.medicinkortet
Download: 551345+
Category: Medical
Updated on: Aug 18, 2022
Get it On:

Download

Conclusion

Since the launch of Medicinkortet, the app has been downloaded over 100,000 times, and is being used by patients and healthcare professionals all over Denmark. The app has made it easier for patients to access their medical records, and for healthcare professionals to quickly find the information they need. In the coming months, the team at Medicinkortet will be working on new features and enhancements to the app, to make it even more useful and user-friendly.

Did you love the guide and be able to download and install the Medicinkortet for PC? Don’t forget to ask if you want more info about the emulator, the Medicinkortet, or the steps altogether.

Disclaimer

We refer the ownership of This Medicinkortet to its creator/developer. We don’t own or affiliate for Medicinkortet and/or any part of it, including its trademarks, images, and other elements.

Here at nairahubs, we also don’t use our own server to download the Medicinkortet. We refer to the official server, store, or website to help our visitors to download the Medicinkortet.

If you have any query about the app or about nairahubs, we’re here to help you out. Just head over to our contact page and talk your heart to us. We’ll get back to you ASAP.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0

Recent Posts